3 кул начини да ги изненадите гостите на кои никој не би се сетил

Кај македонските свадби ако постои некое изненадување тоа се подразбира дека се или трубачи или чоколадна фонтана. Но, откако овие две нешта станаа нешто што е очекувано да се види на свадба и нема ни…