Дотерување

Колекција венчаници на Зухаир Мурад, есен 2019