Дотерување

Антонија Ристовска: Невестата треба да носи венчаница во која ќе се чувствува удобно и пријатно